ltenru

Arnas Paliukėnas

 

Aleksandras Vancevičius

 

Karilė Petrauskaitė

 

Domantas Pipiras

Advokatas, vadovaujantis partneris, seniūnas. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį. Po socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertacijos apgynimo jam suteiktas mokslo daktaro laipsnis. Jis yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius. Aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose, publikuoja straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Vilniaus universiteto centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas. Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas. Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras. Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) Tarptautinio Apeliacinio Teismo ir Tarptautinio Tribunolo teisėjas. Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos narys.

 

Advokatas, asocijuotas patneris. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį. Po studijų daugiau nei 6 metus dirbo teisėjo padėjėju, gilino teisines žinias baudžiamosios, civilinės, darbo, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo teisės srityse. Nuolat domisi teisės aktualijomis, dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose, diskusijose.

 

Advokato padėjėja. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį. Studijų metu praktikavosi įvairiose teisės srityse.

 

Advokato padėjėjas. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį. Studijų metu praktikavosi įvairiose teisės srityse.