ltenru

Publikacijos

Arnas Paliukėnas. Darbo teisės šaltinių hierarchijos problematika
Įžvalgos. Mokslo darbai. 2009 Nr. 1 (2). ISSN 2029-1639 P. 11-18.

Arnas Paliukėnas. DARBO SANTYKIŲ PROFESIONALAUS SPORTO SRITYJE REGLAMENTAVIMO PROBLEMOS.
Šiuolaikinės darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės teorinės problemos: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai. Tarptautinės mokslo konferencijos medžiaga, Vilnius, 2009 m. birželio 26-27 d. ISBN 978-9955-616-56-6 p. 144-151.

Arnas Paliukėnas. Sportinės veiklos sutarties teisinė prigimtis
Teisė. Mokslo darbai. 2012 82 tomas ISSN 1392-1274 P. 107-119.